ออทิสติก

17 สัญญาณเตือนว่า ลูกอาจจะเป็น “ออทิสติก” ในเด็กน้อยกว่า 1 ปี

17 สัญญาณเตือนว่า ลูกอาจจะเป็น “ออทิสติก” ในเด็กน้อยกว่า 1 ปี

MamaExpert Team 22 March 2017

ออทิสติก (Autistic) คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติของพัฒนาการของเด็ก ลักษณะอาการของเด็กที่เป็นออทิสติก คือ ชอบแยกตัว อยู่กับตัวเอง ไม่พูดหรือติดต่อสื่อสารทางภาษากับคนอื่น และมีปัญหาด้านพฤติกรรมเด็...

สมาธิสั้น ออทิสติก อาการเด็กสมาธิสั้น

ทำความเข้าใจกับเด็กสมาธิสั้น

ทำความเข้าใจกับเด็กสมาธิสั้น

MamaExpert Team 23 May 2014

เด็กสมาธิสั้น คือ กลุ่มเด็กเก่ง ไหวพริบและไอคิวดีมากต่างหากค่ะ เด็กสมาธิสั้น คือ กลุ่มเด็กเก่ง ไหวพริบและ ไอคิวดีมาก แต่คำว่า สมาธิสั้นคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเป็นแง่ลบว่า ปัญญาอ่อน ไม่สามารถจะเรียนอะไรได้...

การรักษาสมาธิสั้น ปัญญาอ่อน ออทิสติก

แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม (Asperger Syndrome)

แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม (Asperger Syndrome)

MamaExpert Team 08 March 2012

กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome) กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางการทำงานของระบบประสาท ที่จัดอยู่ในกลุ่มของโรคกลุ่มออทิสติค (Autistic spec...

ออทิสติก แอสเพอร์เกอร์ แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม