อสุจิเก็บไว้ได้นานแค่ไหน

อสุจิเก็บไว้ได้นานแค่ไหน

อสุจิเก็บไว้ได้นานแค่ไหน

MamaExpert Team 23 February 2012

อสุจิเก็บไว้ได้นานแค่ไหน จากงานวิจัยพบว่าการแช่แข็งมีผลกระทบต่ออสุจิ ทั้งต่อ รูปร่าง ,เยื่อหุ้ม , acrosome , หาง ไปจนถึงระดับ DNA  อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานการเกิดของทารกจากการทำ ICSI ด้วยอสุจิที่แช่แข...

การรักษาผู้มีบุตรยาก การเเช่แข็งอสุจิ อสุจิ