อยากสูงและฉลาดต้องนอนหลับให้เพียงพอ

อยากสูงและฉลาดต้องนอนหลับให้เพียงพอ

อยากสูงและฉลาดต้องนอนหลับให้เพียงพอ

MamaExpert Team 08 March 2012

อยากสูงและฉลาดต้องนอนหลับให้เพียงพอ การนอนหลับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตและสุขภาพที่ดี ผู้ใหญ่ควรนอนหลับให้ได้วันละ 8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่สำหรับเด็ก ๆ ควรนอนหลับพักผ่อนให้ได้มากกว่าผู้ใหญ่ ดัง...

การนอนของเด็ก พัฒนาการเด้ก อยากสูงและฉลาดต้องนอนหลับให้เพียงพอ