ห้ามกินไข่หลังผ่าตัด

ห้ามรับประทานไข่หลังผ่าตัดคลอด จริงหรือ?

ห้ามรับประทานไข่หลังผ่าตัดคลอด จริงหรือ?

MamaExpert Team 10 November 2014

เข้าใจการรับประทานไข่ ให้ถูกต้อง ความเข้าใจที่ว่า หลังจากผ่าตัดคลอดบุตร หรือมีแผลจากอุบัติเหตุน้อยใหญ่แล้วห้ามกินไข่เด็ดขาด เพราะไข่จะทำให้แผลอักเสบ เป็นหนอง เน่า หายช้า แผลปูดนูน ดูจะเป็นความเชื่อ...

การดูแลแผลผ่าตัดคลอดให้หายเร้ว ของห้ามกินหลังผ่าตัดคลอด ผ่าคลอด