หูชั้นกลางอักเสบ

โรคหูชั้นกลางอักเสบ ภัยร้ายใกล้ตัวที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย

โรคหูชั้นกลางอักเสบ ภัยร้ายใกล้ตัวที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย

MamaExpert Team 20 September 2017

โรคหูชั้นกลางอักเสบในเด็ก (Otitis media) โรคหูชั้นกลางอักเสบ (Otitis media)  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคหนูน้ำหนวก เป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนทุกวัย แต่จะพบได้มากในทารกและเด็กเล็ก (4 เดือนถึ...

โรคหูชั้นกลางอักเสบ โรคหูน้ำหนวก หูชั้นกลางอักเสบ