หวัดเรื้อรังในเด็กเล็ก

อาการหวัดในเด็กเล็ก อีกเรื่องที่คุณแม่ไม่ควรมองข้าม

อาการหวัดในเด็กเล็ก อีกเรื่องที่คุณแม่ไม่ควรมองข้าม

MamaExpert Team 23 July 2012

หวัดในเด็กเล็ก หวัดในเด็กเล็ก อาจเรื้อรังจากภูมิแพ้ในเด็ก โรคภูมิแพ้ คือ ภาวะโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยาต่อสารแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย ที่คนปกติทั่วไปไม่มี อาการจะเกิดขึ้น...

พัฒนาการเด็ก ภูมิแพ้ในเด็ก หวัดเรื้อรัง