หวัดเรื้อรัง

หวัดเรื้อรังในเด็กเล็ก

หวัดเรื้อรังในเด็กเล็ก

MamaExpert Team 23 July 2012

หวัดเรื้อรังจากภูมิแพ้ในเด็ก โรคภูมิแพ้ คือ ภาวะโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยาต่อสารแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย ที่คนปกติทั่วไปไม่มี อาการจะเกิดขึ้นเมื่อคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ไปสัมผัส...

พัฒนาการเด็ก ภูมิแพ้ในเด็ก หวัดเรื้อรัง