หมู่โลหิตอาร์เอชลบ

หมู่โลหิตอาร์เอชลบ (Rh-negative)เรื่องน่ารู้ ที่หลายคนไม่เคยรู้

หมู่โลหิตอาร์เอชลบ (Rh-negative)เรื่องน่ารู้ ที่หลายคนไม่เคยรู้

MamaExpert Team 11 May 2012

หมู่เลือดอาร์เอชลบ (Rh-negative) การใช้เลือดอาร์เอชลบ (Rh-negative) ถ้าผู้ป่วยที่มีหมู่อาร์เอชลบ จำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาพยาบาลจะต้องรับโลหิตอาร์เอชลบเหมือนกัน เพื่อป้องกันการกระตุ้นร่างกายใ...

(Rh-Negative) กรุ๊บเลือด หมู่โลหิตอาร์เอชลบ