สุกใสในหญิงตั้งครรภ์

สุกใสในหญิงตั้งครรภ์

สุกใสในหญิงตั้งครรภ์

MamaExpert Team 23 February 2012

สุกใสในหญิงตั้งครรภ์ สุกใส/Chickenpox เกิดจากไวรัสที่มีชื่อว่า วาริเซลลาไวรัส (Varicella virus) หรือ Human herpes virus type 3 ติดต่อโดยการสัมผัสถูกตุ่มน้ำโดยตรงหรือสัมผัสถูกของใช้ของคนที่เป็น หรือสูด...

การตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ สุกใสในหญิงตั้งครรภ์