สำลักน้ำคร่ำ

ภาวะสูดสำลักขี้เทาเมื่อแรกคลอด

ภาวะสูดสำลักขี้เทาเมื่อแรกคลอด

MamaExpert Team 07 March 2012

เรื่องของภาวะสูดสำลักขี้เทา เป็นกลุ่มอาการความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเด็กแรกเกิด จากการที่มีการสูดสำลักเอาขี้เทาของตนเองเข้าไปตั้งแต่ที่เด็กอยู่ในครรภ์ มารดา ตามปกติเด็กก็ควรจะถ่ายขี้เทาประมาณ 18-24 ชั...

การตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ ภาวะสูดสำลักขี้เทาเมื่อแรกคลอด