สาเหตุลูกมืออ่อน

สาเหตุลูกมืออ่อน

สาเหตุลูกมืออ่อน

MamaExpert Team 04 January 2012

ทักษะการใช้มือ จะเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และการเรียนรู้ เนื่องจากจะต้องถูกหัดให้กินอาหารด้วยตนเอง และใช้มือในการเล่น เรียน เขียนหนังสือ ช่วงวัย 4 เดือนแรกของชีวิต เด็กจะเริ่มคลายฝ่ามื...

การตั้งครรภ์ ลูกรัก วัยทารก