สาเหตุของตกขาว

“ตกขาว” สัญญาณเตือนอันตรายของผู้หญิง!!

“ตกขาว” สัญญาณเตือนอันตรายของผู้หญิง!!

MamaExpert Team 18 August 2015

 ตกขาว (Leucorrhea หรือ Leukorrhea) ตกขาวคือ สิ่งคัดหลั่งจากอวัยวะในอุ้งเชิงกรานไม่ว่าจะเป็นจากช่องคลอด ปากมดลูก หรือแม้กระทั่งจากตัวมดลูกเองตกขาวมีทั้งปกติและไม่ปกติ ลักษณะของตกขาวปกติคื...

คันจากตกขาว ตกขาว สาเหตุของตกขาว