สถานที่จัดงานวันเด็ก2557 เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

สถานที่จัดงานวันเด็ก2557 เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

สถานที่จัดงานวันเด็ก2557 เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

MamaExpert Team 11 January 2014

1. สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทยจัดงานวันเด็กด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยเด็ก ๆ จะได้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ การให้ความรู้เรื่องหลักการกาชาดกับการเ...

สถานที่จัดงานวันเด็ก2557 เข้าร่วมกิจกรรมฟรี