วัยเเรกเกิด

พัฒนาการทารกอายุ 6 เดือน

พัฒนาการทารกอายุ 6 เดือน

MamaExpert Team 04 December 2011

พัฒนาการเด่น    “เริ่มเรียนรู้โลกภายนอก”  ในวัยนี้เป็นการเรียนรู้โลกภายนอก พัฒนาการของเด็กแต่ละคน จะมีความหลากหลาย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคน อาจจะรู้สึกว่าลูกขอ...

ครรภ์ ตั้งครรภ์ ท้อง