วัยทารก

สาเหตุลูกมืออ่อน

สาเหตุลูกมืออ่อน

MamaExpert Team 04 January 2012

ทักษะการใช้มือ จะเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และการเรียนรู้ เนื่องจากจะต้องถูกหัดให้กินอาหารด้วยตนเอง และใช้มือในการเล่น เรียน เขียนหนังสือ ช่วงวัย 4 เดือนแรกของชีวิต เด็กจะเริ่มคลายฝ่ามื...

การตั้งครรภ์ ลูกรัก วัยทารก

พัฒนาการทารกอายุ 8 เดือน

พัฒนาการทารกอายุ 8 เดือน

MamaExpert Team 04 December 2011

โดย นฤมล   เปรมปราโมทย์  พยาบาลวิชาชีพ พัฒนาการทารกอายุ 8 เดือน พัฒนาการเด่น “ขอไปเที่ยวด้วย” ลูกจะเริ่มมีความสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้น เพราะเขาเริ่มเรียนรู้ ถึงความตื่นเต้นที่ได้ลองสิ่...

ตั้งครรภ์ ทารก พัฒนาการเด็ก