วันแบเบาะ

พัฒนาการทารกอายุ 9 เดือน และวิธีกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม

พัฒนาการทารกอายุ 9 เดือน และวิธีกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม

MamaExpert Team 04 December 2011

ทารกอายุ 9 เดือน พัฒนาการเด่น  “เตรียมความพร้อม” ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ลูกได้สะสมทักษะ เตรียมความพร้อมในการใช้มือ การใช้สายตา และการเข้าสังคม และตื่นเต้นกับสิ่งที่ดูเหมือนง่าย...

พีฒนาการเด็ก พัฒนาการทารก9เดือน พัฒนาการเด็ก9เดือน