วันเตาะแตะ

พัฒนาการเด็กอายุ17 เดือน

พัฒนาการเด็กอายุ17 เดือน

MamaExpert Team 04 January 2012

 พัฒนาการที่ควรทำได้ เด็ก วัยนี้จะพูดคำศัพท์ต่างๆได้ดีมากขึ้น และเริ่มรวมคำเป็นประโยคง่ายๆ เช่น “ไม่ไป”, “ไปเที่ยว”, “นกบิน”, ลูกจะเริ่มถอดเสื้อผ้าออกเองได้ และเล่นตุ๊กตา (ทำท่าป้อนนมตุ๊กตาฯลฯ) และในบ...

การตั้งครรภ์ พัฒนาการเด็ก พัฒนาการเด็กอายุ17 เดือน