วันรุ่น

การพูดคุยกับลูกเรื่องการมีประจำเดือน

การพูดคุยกับลูกเรื่องการมีประจำเดือน

MamaExpert Team 09 March 2012

การพูดคุยกับลูกเรื่องการมีประจำเดือน คุณแม่หลายคน อาจจะยังจำได้ ถึงความรู้สึกแปลกๆ เมื่อตนเองเริ่มเป็นสาว และ เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ที่เกิดขึ้นในตอนนั้น และ เรียนรู้ถึงการม...

การพูดคุยกับลูกเรื่องการมีประจำเดือน วันรุ่น วันรุ่นเริ่มมีรอบเดือน