วิธีแก้ปัญหา ลูกดูดนมข้างเดียว

นมไม่เท่ากัน เพราะ … ลูกดูดนมข้างเดียว

นมไม่เท่ากัน เพราะ … ลูกดูดนมข้างเดียว

MamaExpert Team 02 April 2015

ทำไม ลูกดูดนมข้างเดียว  การที่ลูกมีพฤติกรรมชอบดูดเต้าข้างเดียว เกิดจากปัจจัยด้านคุณแม่และคุณลูกร่วมกันค่ะ ส่วนมากมักเกิดจากความถนัดส่วนตัวของคุณแม่ เช่น คุณแม่ที่ถนัดขวา หรืออุ้มลูกมือขวาก็จะให้...

นมไม่เท่ากัน ลูกดูดนมข้างเดียว วิธีแก้ปัญหา ลูกดูดนมข้างเดียว