วิธีตัดเล็บให้เด็กอ่อน

วิธีตัดเล็บให้เด็กอ่อน

วิธีตัดเล็บให้เด็กอ่อน

MamaExpert Team 03 April 2014

แม้การตัดเล็บดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าตัดให้ลูกเล็กวัยทารกก็ดูจะเป็นเรื่องใหญ่ของพ่อแม่มือใหม่ขึ้นมาได้ ดังนั้นต้องอาศัยเทคนิคพิเศษมากกว่าตัดเล็บผู้ใหญ่กันหน่อยแล้ว เลือกใช้กรรไกรตัดเล็บที...

ตัดเล็บเด็ก บำรุงเล็บเด็ก พัฒนาการเด็ก