วิธีช่วยให้คลอดงาย

เทคนิค เร่งคลอดธรรมชาติ ด้วยตัวเอง

เทคนิค เร่งคลอดธรรมชาติ ด้วยตัวเอง

MamaExpert Team 08 September 2014

การเร่งคลอดทำดีหรือไม่   สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์มาถึงสัปดาห์ที่ 40 แล้ว แต่ยังไม่มีอาการเตือนว่าจะคลอด อาจมีความกังวลใจเพราะอยากเห็นหน้าเจ้าตัวน้อยเต็มทีแล้ว วันนี้ Mama Expert รวบรวมข้อมูลเก...

ยาเร่งคลอด วิธีช่วยให้คลอดงาย เ้ร่งคลอด