วิธีการรักษาผู้มีบุตรยาก

การทำอิ๊กซี่ (ICSI – Intracytoplasmic sperm injection)

การทำอิ๊กซี่ (ICSI – Intracytoplasmic sperm injection)

MamaExpert Team 23 February 2012

การทำอิ๊กซี่ (ICSI – Intracytoplasmic sperm injection) คือ การ ฉีดอสุจิเพียงตัวเดียวเข้าไปในไข่โดยไม่รอให้เกิดการปฏิสนธิกันเอง ทำให้ช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิ ส่วนขั้นตอนอื่นเหมือนกับการทำเด็กหลอดแก้ว ก...

Icsi การทำอิ๊กซี่ มีบุตรยาก