ว๊ธงชงนมผง

ชงนมให้ลูกอย่างถูกวิธี

ชงนมให้ลูกอย่างถูกวิธี

MamaExpert Team 20 March 2012

เด็กแรกเกิดแทบจะไม่มีกลไกป้องกันตนเองจากเชื้อโรคได้เลย และต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งจึงจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้ ดังนั้นการเตรียมนมผสมและการเก็บรักษาอย่างถูกสุขอนามัย จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้อ...

การเตรียมนมผสม ชงนมอย่างไร ว๊ธงชงนมผง