วัคซีนพิเศษ

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

MamaExpert Team 23 January 2013

วัคซีนป้องกันตับอักเสบเอ โรคตับอักเสบเอ เป็นโรคติดต่อทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็ว โดยทางอาหารและน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนเชื้อนี้ ไวรัสตับอักเสบ เอ มีความคงทนต่...

การตั้งครรภ์ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ วัคซีนพิเศษ