วัคซีนป้องกันคางทูม

 วัคซีน MMR ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม  เด็กทุกคนต้องฉีด

วัคซีน MMR ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม เด็กทุกคนต้องฉีด

MamaExpert 15 December 2016

วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม( MMR ) คือ อะไร  วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม   (  ( Measles-mumps-rubella vaccine ) ตัวย่อ MMR เป็นวัคซีนรวม 3โรคได้แก่ โรคหัด...

วัคซีนMmr วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน วัคซีนป้องกันคางทูม