ลืมกินยาเม็ดคุมกำเนิด

ลืมกินยาเม็ดคุมกำเนิด … ต้องทำอย่างไร

ลืมกินยาเม็ดคุมกำเนิด … ต้องทำอย่างไร

MamaExpert Team 23 September 2015

ลืมกินยาเม็ดคุมกำเนิด อาจคุมไม่อยู่ ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นยาที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง การลืมกินยาเป็นเรื่องที่พบได้บ่อย ๆ แม้ว่าไม่เป็นอันตรายแต่ก็มีผลเสีย เช่น ทำให้ผู้ใช้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย และถ้าลืม...

ยาเม็ดคุมกำเนิด ลืมกินยาเม็ดคุมกำเนิด