ลูกไม่เคี้ยว

สาเหตุที่ลูกกินยาก อาจมาจากคนเลี้ยง

สาเหตุที่ลูกกินยาก อาจมาจากคนเลี้ยง

MamaExpert Team 28 May 2014

การที่ลูกเป็นเด็กทานยากอาจไม่ได้เกิดจากตัวของเขาเอง แต่กลับเกิดจาก วิธีการเลี้ยงดูลูกต่างหากที่ทำให้ลูกเป็นเด็กกินยาก เลือกกิน  ดังนั้นมาเช็กกันดูว่า ครอบครัวคุณมีลักษณะตรงกับข้อมูลดังต่อไปนี้ หรือไม่...

ลูกกินน้อย ลูกกินยาก ลูกอมข้าว