ลูกไม่ยอมกินจุก

เมื่ีอไหร่ลูกควรดูดนมแม่จากขวดและวิธีฝึกลูกดูดขวดนมให้สำเร็จ

เมื่ีอไหร่ลูกควรดูดนมแม่จากขวดและวิธีฝึกลูกดูดขวดนมให้สำเร็จ

MamaExpert Team 11 September 2014

ฝึกลูกดูดขวดนม ทางออกของลูกติดเต้าไม่เอาขวด เมื่อคุณแม่ต้องกลับไปทำงาน จำเป็นต้องให้ลูกกินนมแม่ ด้วยวิธีอื่นแทนการดูดจากอก การให้ลูกดูดนมแม่ ที่ปั๊มออกมาจากขวดเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด แต่เ...

การเลือกขวดนม นมผง นมผสม