ลูกเลี้ยงยาก

ลูกคุณเป็น เด็กเลี้ยงยาก หรือเปล่า  เด็กเลี้ยงยากแก้ได้อย่างไร

ลูกคุณเป็น เด็กเลี้ยงยาก หรือเปล่า เด็กเลี้ยงยากแก้ได้อย่างไร

MamaExpert Team 13 February 2014

ลูกคุณเป็นเด็กเลี้ยงยากหรือเปล่า  พื้นอารมณ์ (temperament) หมายถึงแนวโน้มของเด็กในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นผลมาจากพันธุ์กรรมและสภาพแวดล้อมขณะที่อยู่ในครรภ์ ส่งผลทำให้ท...

ลูกงอแง ลูกนอนยาก ลูกเลี้ยงยาก

ลูกร้องไห้บ่อย สาเหตุเกิดจากอะไร

ลูกร้องไห้บ่อย สาเหตุเกิดจากอะไร

MamaExpert Team 04 December 2012

  ทารกแรกเกิดไม่สามารถใช้คำพูดเพื่อแสดงความรู้สึกได้ เวลาที่เขาต้องการบอกความในใจหรือเรียกร้องความสนใจ เขาจึงทำได้เพียงการร้องไห้เท่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณแม่จะเรียนรู้ได้เองว่าการร้องแบบไห...

ร้องโคลิค ลูกงอแง ลูกร้องไห้บ่อย