ลูกฟันขึ้น

ลดความเจ็บปวด เมื่อหนูน้อยฟันขึ้น

ลดความเจ็บปวด เมื่อหนูน้อยฟันขึ้น

MamaExpert Team 01 November 2015

ฟันซี่แรกของลูกน้อย เรียกว่า ฟันน้ำนม ซึ่งฟันน้ำนมนี้จะเริ่มขึ้นเมื่ออายุ 6 เดือนและทยอยขึ้นจนครบเมื่ออายุ 2 ขวบ แต่พบบ่อยครั้งได้ว่าลูกน้อยอาจมีฟันซี่แรกขึ้น เมื่ออายุมากกว่าหรือน้อยกว่า 6 เดือน ไม่ใ...

Recommended คันเหงือก ยาลดปวดสำหรับเด็ก