ลูกพูดไม่เพราะ

อยากให้ลูกพูดเพราะ คุณแม่หยุดจู้จี้

อยากให้ลูกพูดเพราะ คุณแม่หยุดจู้จี้

MamaExpert Team 29 September 2014

ทำอย่างไรให้ลูกพูดเพราะ คุณแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยขวบครึ่ง – 2 ขวบกว่า มักพบปัญหาเกี่ยวกับการพูดไม่สมวัย ลูกมีฑฟติกรรมพูดไม่เพราะ  มักพูดคำหยาบ  คำพูดหลายๆอย่างที่เด็กนำมาใช้อาจไม่สุภาพบ้าง  เป็นคำ...

ฝึกเด็กให้พูดเพราะ พัฒนาการทารก พัฒนาการเด็ก