ลูกน้อยหงุดหงิด

ลูกน้อยหงุดหงิด

ลูกน้อยหงุดหงิด

MamaExpert Team 04 January 2012

การที่ จะทำให้เด็กมีความมั่นใจเรียนรู้ที่จะวาง ใจพ่อแม่ มิได้มาจากการให้ความรักและความเอาใจใส่อย่างเต็มที่เพียงอย่างเดียว แต่การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเด็กโดยเฉพาะในช่วงวัย 4 เดือนแรกได้ตรงกับค...

การตั้งครรภ์ ลูกน้อยหงุดหงิด เด็กร้องไห้บ่อน