ลูกนอนยาก

ลูกคุณเป็น เด็กเลี้ยงยาก หรือเปล่า

ลูกคุณเป็น เด็กเลี้ยงยาก หรือเปล่า

MamaExpert Team 13 February 2014

ลูกคุณเป็นเด็กเลี้ยงยากหรือเปล่า พื้นอารมณ์ (temperament) หมายถึงแนวโน้มของเด็กในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นผลมาจากพันธุ์กรรมและสภาพแวดล้อมขณะที่อยู่ในครรภ์ ส่งผลทำให้ทารกแรกเก...

ลูกงอแง ลูกนอนยาก ลูกเลี้ยงยาก

การนอนของเด็ก แต่ละช่วงวัย

การนอนของเด็ก แต่ละช่วงวัย

MamaExpert Team 21 December 2012

การนอนของเด็ก แต่ละช่วงวัย การหลับนอนของเด็ก ส่งผลต่อการเจริญเติบโต เพราะ ขณะที่เด็กนอนหลับนอนหลับจะมีฮอร์โมนเรียกว่า โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ออกมากระตุ้นให้ร่างกายเติบโต ใยประสาทจะเชื่อม...

การนอนของเด็ก ลูกนอนยาก ลูกไม่นอนกลางคืน