ลุกตื่นบ่อย

ลูกหลับยากต้องอุ้ม…ทำอย่างไร

ลูกหลับยากต้องอุ้ม…ทำอย่างไร

MamaExpert Team 29 September 2014

การแก้ไขปัญหาเรื่องการนอนของลูกน้อย การนอนของเด็กและผู้ใหญ่จะแตกต่างกันออกไปการนอนหลับเป็นหน้าที่ของระบบประสาทและสรีระของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนอน  การนอหลับ เเบ่งเป็นช่วงใหญ่ๆคือระยะหลับลึก และ...

พัฒนาการเด็ก ลุกตื่นบ่อย ลุกหลับยาก