ลุกดิ้นกี่สัปดาห์

ลูกต้องดิ้นกี่ครั้งใน 1 วันวิธีนับลูกดิ้นที่ถูกต้อง นับอย่างไร

ลูกต้องดิ้นกี่ครั้งใน 1 วันวิธีนับลูกดิ้นที่ถูกต้อง นับอย่างไร

MamaExpert Team 13 March 2015

คุณแม่ตั้งครรภ์หลายๆคนสังสัยเกี่ยวกับลูกดิ้น Mama Expert เข้าใจความกังวลของคุณแม่ตั้งครรภ์ เราหาคำตอบมาให้คุณแม่ดังนี้ค่ะ ลูกดิ้น สำคัญอย่างไร ตำตอบ ลูกดิ้น เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความมีชีวิต ณ ขณะนั้น...

การนับลุกดิ้น ทารกไม่ดิ้น ลุกดิ้นกี่สัปดาห์