ลูกฉี่ไม่สุด

ความผิดปกติของอวัยะเพศเด็กชาย หนังหุ้มปลายองคชาติไม่เปิด

ความผิดปกติของอวัยะเพศเด็กชาย หนังหุ้มปลายองคชาติไม่เปิด

MamaExpert 12 November 2016

บ้านไหนที่มีลูกชายอาจพบปัญหาภาวะหนังหุ้มปลายไม่เปิดได้  อาการที่ต้องพาลูกไปพบแพทย์คือลูกบ่นเจ็บบริเวณปลายอวัยวะเพศ และบางครั้งมีหนองไหล หรือหนองซึม เมื่อตรวจร่างกายเด็กบริเวณอวัยวะเพศพบว่...

หนุังหุ้มปลายไม่เปิด ลูกเล่นจู๋ ปลายจู๋แดง