ลูกคลานกี่เดือน

ทำอย่างไรเมื่อ ลูกไม่คลาน

ทำอย่างไรเมื่อ ลูกไม่คลาน

MamaExpert Team 11 February 2015

ลูกน้อยวัยคลาน ลูกน้อยของคุณจะเริ่มมีทักษะเบื้องต้นของการคลานตั้งแต่ช่วงอายุ 4 – 6 เดือนแล้ว โดยลูกน้อยจะพยายามออกแรง ขยับแขน มือ ขา รวมทั้งศีรษะ เพื่อพลิกตัวไปสู่ท่าคว่ำ และพอคว่ำได้ก็จะพลิก...

พัฒนาการเด็ก ลูกคลานกี่เดือน ลูกไม่คลาน