ลูกกัดเล็บ

ลูกชอบกัดเล็บ ผิดปกติหรือไม่? แก้อย่างไร?

ลูกชอบกัดเล็บ ผิดปกติหรือไม่? แก้อย่างไร?

MamaExpert Team 06 January 2016

ลูกชอบกัดเล็บ  พฤติกรรมการชอบกัดเล็บ พบได้บ่อยในเด็ก และส่วนมากพบว่าเด็กหลายๆคนกัดเล็บจนติดเป็นนิสัยไปจนโต พฤติกรรมดดังกล่าวส่งผลต่อบุคลิกภาพ และยังมีข้อเสียอื่นๆด้วยได้แก่ เล็บผิดรูป...

พฤติกรรมกัดเล็บ ลูกกัดเล็บ