รีเทนเนอร์ปลอม

สาวก รีเทนเนอร์แฟชั่นระวัง! ตรวจพบโลหะหนักและ สารหนู

สาวก รีเทนเนอร์แฟชั่นระวัง! ตรวจพบโลหะหนักและ สารหนู

MamaExpert Team 16 September 2015

รีเทนเนอร์ คือ เครื่องมือคงสภาพฟันหลังถอดเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น ป้องกันไม่ให้ฟันเลื่อนกลับคืนตำแหน่งเดิม เพราะว่าสภาพกระดูกและเหงือกหุ้มฟันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพเข้ากับตำแหน่งใหม่ การจัดฟันแฟ...

จัดฟันแฟชั่น รีเทนเนอร์ รีเทนเนอร์ปลอม