ร้องโคลิค

ลูกร้องไห้บ่อย สาเหตุเกิดจากอะไร

ลูกร้องไห้บ่อย สาเหตุเกิดจากอะไร

MamaExpert Team 04 December 2012

  ทารกแรกเกิดไม่สามารถใช้คำพูดเพื่อแสดงความรู้สึกได้ เวลาที่เขาต้องการบอกความในใจหรือเรียกร้องความสนใจ เขาจึงทำได้เพียงการร้องไห้เท่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณแม่จะเรียนรู้ได้เองว่าการร้องแบบไห...

ร้องโคลิค ลูกงอแง ลูกร้องไห้บ่อย