รอบหัวเด็ก

กราฟรอบศีรษะเทียบกับอายุของเด็ก

กราฟรอบศีรษะเทียบกับอายุของเด็ก

MamaExpert Team 29 August 2015

กราฟรอบศีรษะเทียบกับอายุ (Head circum ference-for-age)  การวัดรอบศีรษะ บ่งบอกสุขภาพของทารก สำคัญและจำเป้นต้องติดตามตลอดระยะเวลา 2 ปีแรกของชีวิต เด็กอาจมีภาวะศีรษะเล็ดผิดปกติ หรือ ศีรษะโตมากกว่าปกติ ซึ...

การเจริญเติบดตของเด็ก พัฒนาการเด้ก รอบศีรษะทารก