ยาคุมกำเนิดฉุกฌแิน

การใช้ ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน

การใช้ ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน

MamaExpert Team 05 December 2011

ข้อบ่งใช้ ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน จะมีส่วนประกอบคล้ายกับยาคุมกำเนิด แต่จะมีปริมาณสารเคมีที่มากกว่ายาคุมกำเนิดแบบธรรมดา ให้รับประทานก่อนหรือหลังมีการร่วมเพศไม่เกิน 12 ชั่วโมง จำนวน 2 ค...

คุมกำเนิด ตั้งครรภ์ ทำแท้ง