ยมผสม

สูตรคำนวณน้ำนมที่ลูกควรได้รับ 0-12เดือน

สูตรคำนวณน้ำนมที่ลูกควรได้รับ 0-12เดือน

MamaExpert Team 11 September 2014

ความต้องการนมของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน ถึงจะเกิดพร้อมๆกันก็ตามค่ะ ปริมาณการให้นมกับลูกน้อย ขึ้นอยู่กับ น้ำหนัก พฤติกรรมการเคลื่อนไหว  การเผาผลาญและการดูดซึมของร่างกายก็มีส่วนกำหนดปริมารน้ำนมโดยอัตโนมัต...

Over Feeding นมผง นมแม่