มีเซ็กขณะตั้งครรภ์

4 ท่าลีลารักที่เหมาะสมขณะตั้งครรภ์

4 ท่าลีลารักที่เหมาะสมขณะตั้งครรภ์

MamaExpert Team 03 December 2011

เพศสัมพันธ์ขณะตั้งครรภ์ การมี เซ็กซ์ขณะตั้งครรภ์ เป็นสิ่งที่คุณแม่และสามีสามารถทำได้เหมือนขณะไม่ตั้งครรภ์ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายอะไรทั้งต่อตัวคุณแม่เองและต่อลูกในครรภ์ จะมียกเว้นบ้างก็เพียงบางกรณีเ...

Sex ท้อง ทารก