มะเร็งในปาก

ออรัลเซ็กซ์พร่ำเพรื่อ เสี่ยง มะเร็งลำคอ

ออรัลเซ็กซ์พร่ำเพรื่อ เสี่ยง มะเร็งลำคอ

MamaExpert Team 26 February 2016

นักวิทยาศาสตร์เตือน ผู้ที่ทำออรัลเซ็กซ์ กับคู่นอนมากกว่า 5 คนขึ้นไปมีโอกาสเป็นมะเร็งในลำคอทั้งชายและหญิง เหตุจากออรัลเซ็กซ์แพร่กระจายเชื้อไวรัสที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เรียกว่า Human papi...

มะเร็งลำคอ มะเร็งในปาก ออรัลเซ็กส์