ภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์

เพราะอะไร คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควร กินตับมากเกินไป

เพราะอะไร คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควร กินตับมากเกินไป

MamaExpert Team 01 August 2012

ตับอาหารดีสำหรับแม่ตั้งครรภ์จริงหรือ? ตับเป็นอาหารที่ให้ทั้งโปรตีน เกลือแร่ โฟลิก ธาตุเหล็ก และวิตามิน โดยเฉพาะธาตุเหล็ก ซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือด ซึ่งจะเป็นตัวนำออกซิเจนไปสู่ส่วนต่าง...

คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควร กินตับมากเกินไป ภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ อาหารคนท้อง