ภาวะรกพันคอในครรภ์

สายสะดือพันคอ ทารกในครรภ์แม่จะรู้ได้อย่างไร

สายสะดือพันคอ ทารกในครรภ์แม่จะรู้ได้อย่างไร

MamaExpert Team 28 March 2012

รู้จักสายรก / สายสายสะดือ สายรก หรือสายสะดือ คืออวัยวะเดียวกัน และเป็นอวัยวะที่สำคัญมากสำหรับแม่และลูกน้อนในครรภ์ สายสะดือ ประกอบด้วย เส้นเลือดใหญ่ 3 เส้นด้วยกันค่ะ  เส้นเลือดแดง 2 เส้น เส้นเล...

การตั้งครรภ์ การนับลูกดิ้น พัฒนาการทารกในครรภ์