ภาวะพร่องเอนไซม์ย่อยนม

ภาวะพร่องเอนไซม์ย่อยนม สาเหตุของนมไม่ย่อย

ภาวะพร่องเอนไซม์ย่อยนม สาเหตุของนมไม่ย่อย

MamaExpert Team 19 November 2012

ชื่อภาษาไทย  ภาวะพร่องเอนไซม์ย่อยนม, ภาวะพร่องแล็กเทส ชื่อภาษาอังกฤษ  Lactase deficiency, Lactose intolerance สาเหตุ  เกิดจากลำไส้ขาดเอนไซม์หรือน้ำย่อยที่มีชื่อว่า “แล็กเทส (lactase)” เอนไ...

ท้องอืด นมไม่ย่อย ภาวะพร่องเอนไซม์ย่อยนม