พัฒนาการเด็กอายุ 16 เดือน

พัฒนาการเด็กอายุ 16 เดือน

พัฒนาการเด็กอายุ 16 เดือน

MamaExpert Team 04 January 2012

     เกมที่ลูกชอบ ลูก จะเริ่มขีดเขียน (แบบไก่เขี่ย), อยากเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของบ้าน ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ลูกมักจะขอมีส่วนด้วยเสมอ, เอานิ้วชี้มา “จุ๊…จู๊” ที่ปากได...

การตั้งครรภ์ พัฒนาการเด็ก พัฒนาการเด็กอายุ 16 เดือน