พัฒนาการทารกในครรภ์ 8สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 8 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 8 สัปดาห์

MamaExpert Team 09 December 2012

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ตอนนี้ลูกจะมีความสูงประมาณ 1.6 ซม.  ตา ปาก และจมูกจะเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้น ในระยะนี้ ปุ่มฟันน้ำนมเริ่มเป็นรูปร่าง เซลล์กระดูกก็เริ่มเป็นรูปร่างขึ้นมาแทนที่กระดูกอ่อน ข้อต่อเล็กๆ...

การตั้งครรภื การเปลี่ยนแปลงขณะตั้งครรภ์ พัฒนาการทารก